PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE 

 1. ORGANIZATOR

Organizator nagradnega izziva je Javni zavod za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik (Log 3, 1430 Hrastnik).
2. POGOJI SODELOVANJA

– S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči nepreklicno in brezpogojno sprejema pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri.
– Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Facebook (https://www.facebook.com/hrastniktrail) od objave 17. 4. 2024 do 18. 4. 2024 do 12. ure.
– V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, ki v času poteka nagradne igre:
1. všečkajo Facebook objavo z nagradno igro in FB stran Oshee Slovenia,
2. v komentarju označijo prijatelja/prijateljico.
– V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik ter njihovi ožji družinski člani.
– S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejmejo in soglašajo s pravili in pogoji nagradnega žrebanja.
3. NAGRADA
V sodelovanju z Oshee Slovenija bodo podarjene tri praktične nagrade.
Zamenjava nagrade za gotovino ni možna.
4. IZBOR IN OBJAVA NAGRAJENCEV
Izmed vseh sodelujočih, ki bodo izpolnili oba pogoja za sodelovanje, bo organizator 18. 4. 2024 ob 12. uri izžrebal tri zmagovalce.

Nagrajenci bodo z imenom in priimkom omenjeni v objavi na FB strani Hrastnik Trail.
S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec nagradne igre izrecno strinja s temi Pravili in pogoji nagradne

ter z javno objavo imena in priimka v primeru, da je izžreban.

5. OBVESTILO IN PREVZEM NAGRADE
Po obvestilu in objavi imajo nagrajenci čas do 19. 4. 2024 do 12. ure, 

da po e-pošti (info@hrastnik-trail.si) ali po telefonu (030 479 240, TIC Hrastnik) sporočijo svoje osebne podatke.
Nagrajenci prevzamejo nagrado pri registracijskem pultu na dogodku Hrastnik Trail v soboto, 20. 4. 2024.
V primeru, da kdo od nagrajencev zahtevanih podatkov ne posreduje pravočasno, izgubi pravico do nagrade,

organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade nagrajencu.
Nagrada v primeru neizpolnjevanja pogojev prevzema s strani nagrajenca ostane nepodeljena.
6. OSEBNI PODATKI
Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajencev uporabljal izključno za namen izvedbe nagradne igre oziroma podelitev nagrade.

Organizator jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.

7. TEŽAVE ALI NEJASNOSTI
V primeru težav ali nejasnosti nas kontaktirajte po zasebnem klepetu na družbenem omrežju Facebook (Hrastnik Trail), e-pošti (info@hrastnik-trail.si) ali telefonu (030 479 240, TIC Hrastnik).

Skip to content