NAVODILA ZA NAGRADNO IGRO

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE 
1. ORGANIZATOR
Organizator nagradnega izziva je Javni zavod za kulturo, šport mladino in turizem Hrastnik,
Log 3, 1430 Hrastnik.
2. POGOJI SODELOVANJA
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči nepreklicno in brezpogojno sprejema
Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri.
Nagradna igra poteka na družabnem omrežju Facebook (na
strani:https://www.facebook.com/hrastniktrail ) od 5. 02. 2023 od objave do 17. 02. 2023
do 12:00 (po času organizatorja).
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, ki v času
poteka nagradne igre:
1. v komentar objave označijo 3 prijatelje in
2. všečkajo Fb stran Trail Hrastnik (https://www.facebook.com/hrastniktrail).
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni Javnega zavoda in ožji družinski člani
zaposlenih.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejmejo in soglašajo s pravili in pogoji
nagradnega žrebanja.
NAGRADA:
▪️ 1x štartnina (za traso po izboru nagrajenca) za Hrastnik trail, ki se bo odvil 22. 04. 2023
na Kalu.
Zamenjava nagrade za gotovino ni možna.
3. IZBOR IN OBJAVA NAGRAJENCA
Izmed vseh sodelujočih, ki bodo izpolnili oba pogoja za sodelovanje, bo organizator določil
zmagovalca z uporabo žreba, dne 17. 02. 2023 ob 16.00 uri na Fb strani Hrastnik Trail.

Nagrajenec bo z imenom in priimkom omenjen v objavi na, že prej omenjeni Fb strani.
S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec nagradne igre izrecno strinja s temi Pravili in
pogoji nagradne igre in z javno objavo imena in priimka nagrajenca.

4. OBVESTILO IN PREVZEM NAGRADE
Po obvestilu in objavi nagrajenca ima le ta čas do 28. 02. 2023 do 16.00 ure, da osebno ali
po telefonu (030 479 240) sporoči svoje osebne podatke v TIC Hrastnik, Naselje Aleša
Kaple 9a, 1430 Hrastnik.
Nagrajenec prevzame nagrado na dan dogodka Hrastnik Trail; 22. 04. 2023
V primeru, da nagrajeni zahtevanih podatkov ne posreduje pravočasno, izgubi pravico do
nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade nagrajencu.
Nagrada, ki ostane nepodeljena zaradi neizpolnjevanja pogojev prejema nagrad s strani
nagrajenca, v takem primeru ostane nepodeljena.
5. OSEBNI PODATKI
Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajenca uporabljal izključno za namene
izvedbe nagradne igre, podeljevanja nagrad v nagradni igri. Organizator nagrade jamči, da
podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli
drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.

7. TEŽAVE ALI NEJASNOSTI
V primeru težav ali nejasnosti nas kontaktirajte preko zasebnega sporočila na družbenem
omrežju Facebook (Hrastnik Trail) ali prek telefona (030 479 240 – Tic Hrastnik).

Skip to content